Odškodnění újmy na zdraví

Utrpěli jste újmu na zdraví při dopravní nehodě?

Stal se vám pracovní úraz?

A víte, že můžete získat náhradu v plné a nezkrácené výši?

Potřebujete pomoci s odškodněním újmy na zdraví?

Rádi vám pomůžeme získat odpovídající odškodnění vaší újmy.

Co byste měli vědět o odškodnění újmy

Náhradu škody hradí viník dopravní nehody eventuálně jeho pojišťovna. Musí se proto jednat o dopravní nehodu klientem nezaviněnou. U pracovních úrazů vyplácí náhradu zaměstnavatel, popř. jeho zákonná pojišťovna.

Je možné uplatňovat také odškodnění za psychickou újmu.

Ve vymezených případech lze pro získat odškodnění, i když viník dopravní nehody nebyl zjištěn.

Proč si nechat vyřídit odškodnění újmy právě od nás

Pomůžeme vám obstarat veškeré potřebné dokumenty a zajistíme vaše zastoupení kvalifikovanou osobou – zkušeným advokátem, popř. právníkem specializovaným na tuto oblast.

Za naše služby nevybíráme žádné zálohy.

Jsme schopni získat odškodnění i pro pozůstalé po obětech dopravních nehod.

Potřebujete pomoci s odškodněním újmy na zdraví?

Rádi vám pomůžeme získat odpovídající odškodnění vaší újmy.

Jaké nároky můžete uplatňovat při újmě na zdraví

Náhrady bolestného

Jde o náhradu za vytrpěnou bolest při zranění a následném léčení. Náhrada se určuje podle bodového hodnocení lékaře.

Náhrady za ztížení společenského uplatnění

Tento typ náhrady lze uplatňovat pouze v případech trvalých následků újmy na zdraví. Vypočítává se dle bodového ohodnocení lékaře.

Náhrady ztráty na výdělku

Tento typ náhrady se člení na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, která činí rozdíl mezi výdělkem poškozeného a nemocenským a na náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti, jejímž účelem je kompenzace ztráty na výdělku u trvalých následků poškození zdraví (invalidity).

Náhrady nákladů léčení

Jedná se zejména o náhradu výdajů, které poškozený zaplatil za doplatky na léky, regulační poplatky, cestovné za jízdy do zdravotnického zařízení apod.

Náhrady psychické újmy

Jde o náhradu újmy způsobené ztrátou blízké osoby. Její výše se stanoví individuálně dle okolností případu.

Náhrady ztráty výživného

Jedná se o náklady na výživu pozůstalých, kterým oběť dopravní nehody výživu poskytovala nebo byla povinna poskytovat.

Náhrady nákladů pohřbu

Potřebujete pomoci s odškodněním újmy na zdraví?

Rádi vám pomůžeme získat odpovídající odškodnění vaší újmy.

Pomůžeme s odškodněním újmy na zdraví i vám

Navštivte nás osobně v Olomouci na Sokolské ulici 8.

Nebo nám zavolejte na 774 204 880 či vyplňte následující formulář.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo

Vaše zpráva

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.