GUDERIL Finance s.r.o.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti: GUDERIL Finance s.r.o , IČ: 04000749, DIČ: 04000749, se sídlem Hrubá Voda 92, 783 61 Hlubočky, spisová značka:
C 62869 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jednatel společnosti Milan Bosák.
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení,
• e-mail,
• telefonní číslo,
• adresa,
• další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem
nezbytně nutném pro:
• příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
• příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu info@guderil.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tj. právnickou osobou GUDERIL Finance s. r. o., IČ: 04000749, DIČ: CZ04000749.
Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.
K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

V Olomouci 01. 11. 2021